• Daniel Panek

Cykl Q&A - Czy kredyt lub pożyczka są możliwe po ogłoszeniu i zakończeniu upadłości konsumenckiej?Duża cześć osób kieruje do nas pytania czy po ogłoszeniu upadłości i zakończeniu całej procedury upadłościowej będzie mogła jako konsument zaciągnąć kredyt.


Żadne aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw prawnych do odmowy udzielenia kredytu czy też pożyczki z powodu ogłoszonej i zakończonej procedury upadłościowej.


Tym samym nie ma w tym zakresie żadnych przeszkód prawnych. Nie mniej jednak Banki korzystają z danych Biura Informacji Kredytowej (dalej: BIK) oraz Biura Informacji Gospodarczej (dalej: BIG). Dane dotyczące dłużnika umieszczone w BIG wykreśla się po wydaniu postanowienia o umorzeniu długów zarówno na wniosek wierzyciela jak i samego dłużnika. Natomiast w BIK informacja o ogłoszonej upadłości jest odnotowywana i widnieje przez 10 lat od dnia opublikowania co następuje w przeciągu kilku dni od dnia ogłoszenia upadłości. Dlatego niektóre instytucje finansowe (w tym banki) mogą mieć w stosunku do osób, które ogłosiły upadłość pewne obawy i stawiać większe wymogi w zakresie pozyskania danego kredytu lub po prostu wydać odmowną decyzje.


Należy jednak pamiętać, iż instytucje finansowe (banki) kierują się przede wszystkim zdolnością kredytową osoby upadłej. Na zdolność kredytową wpływa nie tylko historia kredytowa i ogłoszona upadłość, ale m.in. wysokość dochodów, ponoszone wydatki, wiek osoby upadłej, kwota kredytu (pożyczki) o jaką ubiega się osoba upadła, a także okres kredytowania. Dlatego ogłoszona upadłość nie stanowi okoliczności, która definitywnie wyłącza możliwość pozyskania kredytu czy też pożyczki przez osobą upadłą, ale niewątpliwie wpływa na zdolność kredytową takiej osoby.


Jeżeli masz więcej pytań lub wątpliwości - napisz do nas!

22 wyświetlenia0 komentarzy