top of page
Home: Witaj

Upadłość dla firm

Czym jest upadłość likwidacyjna?

Upadłość likwidacyjna

to inaczej postępowanie likwidacyjne, które skutkuje likwidacją majątku upadłego.
W przypadku upadłości likwidacyjnej firm ma ona charakter czysto windykacyjny i jej celem jest jak najlepsze zaspokojenie wierzycieli. Dziś coraz większa ilość firm stoi nad widmem bankructwa, dlatego warto wiedzieć, jak można wybrnąć z tak ciężkiej sytuacji. 

Dla wielu przedsiębiorców jest to jedyne wyjście z patowej sytuacji, jednakże, aby sąd ogłosił upadłość likwidacyjną danej firmy, należy spełnić określone warunki. Najważniejszą kwestią, która pozwala na ogłoszenie upadłości, jest stan niewypłacalności. Taka niewypłacalność zależy głównie od formy prawnej danego przedsiębiorstwa.
 

Niewypłacalność, która spowodowana jest utratą płynności finansowej, dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Niewypłacalność ta charakteryzuje się utratą płynności finansowej, przez co zobowiązania pieniężne nie mogą być zrealizowane. 
 
Natomiast niewypłacalność wynikająca z nadmiernego zadłużenia obejmuje jedynie osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także spółki osobowe, czyli ułomne osoby prawne. 

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej wiąże się także z posiadaniem przez przedsiębiorstwo dwóch wierzycieli. Upadłość likwidacyjna pozwala na kontrolowane zaspokojenie wierzycieli, ze środków pochodzących ze sprzedaży majątku upadłego przedsiębiorstwa. 


Takie rozwiązanie pozwala na kontrolowane wyjście z patowej sytuacji.

Restrukturyzacja

Głównym celem restrukturyzacji, jest uchronienie firmy przed stanem upadłości finansowej i likwidacją. Najważniejszym założeniem restrukturyzacji, jest ochrona przedsiębiorstwa przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Wiele firm boryka się z poważnymi problemami, które mogą doprowadzić ją na skraj bankructwa. Narastające zobowiązania bardzo często powodują upadłość danego przedsiębiorstwa, lecz restrukturyzacja pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości, dzięki czemu firma może przetrwać, podnieść się z kłopotów i odbudować swoją pozycję. 

Procedura restrukturyzacji skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zmagają się z nadciągającym widmem bankructwa. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje przedsiębiorcy, że upadłość jego firmy nie zostanie ogłoszona do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. W praktyce oznacza to większą ilość czasu, którą przedsiębiorca może poświęcić na dokładne i przemyślane planowanie działań, które pozwolą firmie przetrwać, zapewniając tym samym byt przedsiębiorcy. 

Jedną z zalet postępowania restrukturyzacyjnego, jest zapewnienie ochrony dla przedsiębiorcy przed postępowaniem egzekucyjnych i komornikiem. Dzięki temu przedsiębiorca może spokojnie przeanalizować swoją sytuację i wyjść na prostą.

 

Restrukturyzacja jest tarczą, która chroni przedsiębiorstwo przed upadłością, dlatego na postępowanie to decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. 

Restrukturyzacja pozwala na odsunięcie bankructwa i powrót na dobre tory, dzięki czemu dobrze prosperująca firma nie musi być zamknięta, przez chwilowe problemy finansowe. 
 

Home: Informacje o upadłości

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech możliwych postępowań restrukturyzacyjnych, które mają na celu naprawę sytuacji przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach i uniknięcie ogłoszenia przez daną firmę upadłości. Charakteryzuje się ono dużym zaangażowaniem organów władzy publicznej i najdalej idącym rygoryzmem, a w swojej budowie przypomina nieco dawne postępowanie upadłościowe z opcją układową. 

Sanacja, czyli postępowanie sanacyjne polega na odsunięciu od władzy w przedsiębiorstwie dłużnika (czyli dotychczasowego zarządu), na którego miejsce wchodzi zarządca, czyli licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Sama nazwa postępowania wywodzi się od łacińskiego słowa sanatio, które oznacza uzdrowienie. Działania sanacyjne, są więc czynnościami, które pozwolą na poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika, a co za tym idzie, przywrócą mu zdolność do wykonywania zobowiązań. 

Do czynności sanacyjnych zaliczane są działania, takie jak redukcja zatrudnienia, odstąpienie od niekorzystnych umów wzajemnych, a także wyprzedaż majątku dłużnika. Postępowanie sanacyjne jest ostatnią deską ratunku dla firm, które są już na skraju całkowitego bankructwa. Główną zaletą postępowania sanacyjnego jest całkowita ochrona dłużnika przed egzekucją. Dzięki temu dłużnik chroniony jest przede wszystkim przed egzekwowaniem wierzytelności, które zostały zabezpieczone rzeczowo, w postaci hipoteki czy zastawów. Co ważne, sukces działań sanacyjnych uzależniony jest od szybkości, z jaką przedsiębiorca się na nie zdecyduje, czyli do czasu, zanim zadłużona firma na dobre utraci możliwość jakiegokolwiek finansowania (nawet restrukturyzacji).

Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól, by Twoją sprawą zajęli się profesjonaliści. 

Nasze usługi:
Home: Upadłość konsumencka to szansa
Upadłość dla firm
Home: Kontakt

Kontakt

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

+48 17 200 08 85

+48 535 575 605

+48 791 790 718

Usługa jest realizowana przez firmę M&P Legal Services z siedzibą w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 2/5, NIP: 9930575797. Strona internetowa: www.mpls.com.pl - dowiedz się więcej o pozostałych usługach.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page